27. novembar - 1994.
Donesena naredba o formiranju Oslobodilačke brigade Operativne grupe 7-Jug. Osnivanju brigade pristupilo se 3.2.1995., kada brigada dobija i naziv 375. Oslobodilačka brigada.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.