25. novembar - 1994.
Konsolidovane i uvezane linije odbrane Armije Republike BiH u bihaćkom okrugu iako su srpske snage vršile neprekidne napade na prednji kraj odbrane armijskih jedinica.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.