25. oktobar - 1994.
5. korpus Armije Republike BiH probio linije odbrane srpskih snaga južno od Bihaća i oslobodio Kulen Vakuf.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.