21. august - 1994.
Jednice 5. korpusa Armije Republike BiH oslobodile Veliku Kladušu.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.