4. august - 1994.
Jedinice 5. korpusa Armije Republike BiH oslobodile Pećigrad.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.