4. juli - 1994.
Kontakt grupa objavila mirovni plan za Republiku BiH. Prema planu Kontakt grupe, terotorijalnim aranžmanima 51% Republike BiH bilo bi pod upravom Federacije BiH, a preostalih 49% zemlje bi bio pod upravom vlasti bosanskih Srba. – Srbi odbili plan Kontakt grupe.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.