13. juni - 1994.
Žestoke borbe između Armija Republike BiH i paravojnih formacija Fikreta Abdića u rejonima Todorova i Golubovića, južno od Pećigrada. U borbama gine komandant 511. brigade Armija Republike BiH Mirsad Crnkić.

Mirsad Crnkić rođen je 1956. godine. Odmah po izbijanju sukoba uključuje se u patriotske redove. Dužnost komandanta brigade preuzeo je 14. augusta 1993. godine. Posthumno je odlikovan Zlatnim ljiljanom. U borbama vođenim 13. juna 1994. godine poginulo je još 14 boraca Armija Republike BiH.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.