11. maj - 1994.
Armija Republike BiH nastavlja ofanzivu na Ozrenu. Oslobođena je kota Vijenac (tt 619) i značajan dio teritorije planine Ozren sa oko desetak sela. Prema podacima Drugog korpusa Armije Republike BiH razbijena je Krnjinska brigada srpskih snaga, koja je imala oko 100 poginulih i 50 nestalih vojnika.

Oslobađanje Vijenca na Ozrenu predstavljalo je prekretnicu na ratištu u zoni odgovornosti 2. korpusa Armije Republike BiH. Jedinice 2. korpusa su iz defanzive prešle u ofanzivu i strategijsku inicijativu. Stečene su pretpostavke za oslobađanje jakog uporišta srpskih snaga Vozuće, i za spajanje jedinica 2. i 3. korpusa Armije Republike BiH, odnosno zeničke i tuzlanske regije.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.