10. maj - 1994.
Na osnovu Vašingtonskog sporazuma uspostavljena Federacije BiH.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.