1. april - 1994.
Formirana Kontakt grupa čija je uloga bila stvaranje mira u Republici BiH. Kontakt grupu sačinjavali su predstavnici Francuske, Njemačke, SAD, Rusije i Velike Britanije.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.