18. mart - 1994.
Potpisan Vašingtonski sporazum koji predviđa uspostavljanje Federacije Bosne i Hercegovine sa većinskim bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom. Sporazum predviđa kantonalno ustrojstvo Federacije. Po potpisivanju Sporazuma prekinuta su neprijateljstva između HVO-a i Armije Republike BiH na cjelokupnom prostoru BiH.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.