22. februar - 1994.
Agresorske snage vrše snažne napade na Olovo. Cilj napada je proboj linija odbrane Armije Republike BiH u Olovskim Lukama i spajanje glasinačke visoravni sa Ozrenom (uspostava tzv. južnog koridora).Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.