16. februar - 1994.
Održan Sabor Hrvata čime je prokrčen put ka zaključenju bošnjačko-hrvatskog Vašingtonskog sporazuma.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.