16. februar - 1994.
Paravojne jedinice Fikreta Abdića sa sjevera napadaju položaje Petog korpusa, no ti napadi, kao i napadi združenih jedinica srpskih snaga su odbijeni. Armija Republike BiH vratila je položaje izgubljene u rejonu Hasinog vrha i stabilizirala linije odbrane.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.