6. februar - 1994.
Agresorske snage pokreću do tada najjaču ofanzivu na bihački okrug. Napadnute su linije Petog korpusa Armije Republike BiH. Snažni artiljerijsko-pješadijski napadi primorali su jedinice Armije RBiH da se povuku s dijela teritorije u rejonu Hasin vrh.

Cilj ofanzive srpskih snaga bio je ovladavanje putnom komunikacijom Bihać-Cazin, odnosno ovladavanje cijelom desnom obalom rijeke Une. Teške borbe vođene su svakodnevno uz obostrano velike gubitke u ljudstvu i materijalno-tehničkim sredstvima.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.