5. februar - 1994.
Agresorske snage su iz rejona Mrkovića, na pijacu Markale u Sarajevu, ispalila minobacačku granatu ubivši 68 i ranivši preko 200 ljudi. Zvaničnici Francuske, SAD i Velike Britanije sastali se u Njujorku pozvavši generalnog sekretara UN-a da podstakne podršku djelovanja NATO-a.

Generalni sekretar UN-a naložio hitnu pripremu upotrebe zračnih udara kako bi se spriječili slični napadi. Komandant UNPROFOR-a u Republici BiH usprotivio se zračnim udarima pod isprikom da ne želi mirovne snage UN-a u Republici BiH uvući u rat. UNPROFOR je pozvao zaraćene strane na obustavu vatre i povlaćenje artiljerije srpskih snaga 20 km od Sarajeva i postavljanje trupa UNPROFOR- a na linije razgraničenja. UNPROFOR je iznudio pristanak od zvaničnih organa RBiH tvrdeći da je granata ispaljena s borbenih linija bosanske strane ili da je, možda, podmetnuta. Prema svim izvršenim analizama, što potvrđuju zvanični izvještaji istrage (izvještaji organa Republike BiH i UN-a) granata je ispaljena iz rejona sela Mrkovići, gdje su bili smješteni artiljerijski položaji srpskih snaga. Vijeće NATO-a odlučilo je da pozitivno odgovori na zahtjev UN-a o upotrebi zračnih snaga.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.