6. januar - 1994.
Jasuši Akaši imenovan za specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN-a za Republiku BiH.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.