15. novembar - 1993.
Počela snažna ofanziva srpskih snaga na Olovo. Glavni pravac napada vodi preko Kruševa, sela udaljenog od Olova 10 km. Za vrijeme ofanzive koja je trajala oko 70 dana srpske snage su imale velike gubitke u ljudstvu i materijalno-tehničkim sredstvima.

Cilj ofanzive bio je spajanje sa srpskim snagama na Ozrenu. Armija Republike BiH odbila je sve napade i slomila udarnu moć srpskih snaga na Kruševu. Borbe su vođene u zoni odgovornosti Slavne olovske brigade Armije Republike BiH.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.