5. novembar - 1993.
Dužnost komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine preuzima Atif Dudaković, dotadašnji komandant 502. Slavne brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Dotadašnji komandant korpusa Ramiz Dreković preuzima komandu nad 4. korpusom Armije Republike Bosne i Hercegovine.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.