23. oktobar - 1993.
U Stupnom Dolu kod Vareša pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane ubili su 38 civila bošnjačke nacionalnosti od kojih 12 žena i 5 djece, a potom ih sve spalili. Zločin je dokazan kod relevantnih pravosudnih organa i neki počinitelji su osuđeni po osnovu učinjenog masakra.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.