15. oktobar - 1993.
5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine izvršio deblokadu Cazina. Uspostavljena nova linija fronta između jedinica Armije Republike BiH i paravojske Fikreta Abdića.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.