2. august - 1993.
Generalni sekretar NATO-a Manfred Verner izjavio da je Vijeće NATO-a razmatralo opciju zračnih udara kao podršku pregovorima u Ženevi.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.