27. juli - 1993.
U borbama na platou Žuč, sjeverozapadno od Sarajeva, poginuo Enver Šehović komandant 1. slavne mehanizovane brigade Armije Republike BiH. Enver Šehovi rođen je 15. januara 1967. godine u Foči. Završio je vojnu akademiju. U redove branilaca Republike BiH stupa 6. aprila 1992. godine. Posthumno odlikovan ORDENOM HEROJA OSLOBODILAČKOG RATA 1994. godine. Ratno priznanje Zlatni ljiljan dobio je 1992. godine.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.