8. juni - 1993.
Ustanovljen Šesti korpus Armije Republike BiH sa sjedištem u Konjicu.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.