1. juni - 1993.
Srpske snage granatirale su Dobrinju - Sarajevo, gdje je bio organiziran nogometni turnir. Ubijeno je 12, a ranjeno 80 civila. Među njima je bilo 15 djece.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.