8. maj - 1993.
Potpisan sporazum o demilitarizaciji Srebrenice i Žepe. Sporazum su potpisali načelnik GŠ-a Armije Republike BiH Sefer Halilović i komandant srpskih snaga Ratko Mladić. Nakon toga Srebrenica i Žepa prestaju biti vojni, a postaju prvenstveno biti politički problem.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.