8. mart - 1993.
Formirana Operativna grupa 7-Jug Tešanj u sastavu 2. korpusa Armije Republike BiH. U sastav 3. korpusa ulazi 13.4.1994. godine.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.