30. januar - 1993.
Intenzivirani pokreti srpskih snaga i jedinica Vojske Jugoslavije na područjima istočne Bosne i Posavine. Štab Vrhovne komande Oružanih snaga Republike BiH uputio je Vladi Republike BiH informaciju u kojoj se, između ostalog, navodi da se na području Istočne Bosne koncentrišu jedinice Užičkog i Valjevskog korpusa Vojske Jugoslavije, te da su koncentracije jedinica iz Srbije i Bosanske krajine primjećene i u regionu Posavskog koridora, u blizini Brčkog.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.