15. januar - 1993.
Srpske snage u artiljerijskim napadima na više lokacija u Sarajevu, ubile su i ranile oko 40 civila. Od eksplozije granate ispred Sarajevske pivare, gdje je oko 300 civila uzimalo vodu za piće, ubijeno je osam i ranjeno 20 ljudi. U trenutku kada su ranjenici i mrtvi dovezeni u bolnicu Koševo, srpske snage su granatirale traumatologiju Kliničkog centra Koševo. Tom prilikom ubijen je jedan, a ranjeno više civila.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.