8. januar - 1993.
U transporteru UNPROFOR-a srpske snage na okupiranom dijelu Sarajeva blizu aerodroma ubile su vršioca dužnosti potpredsjednika Vlade Republike BiH Hakiju Turajlića.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.