27. septembar - 1992.
Dan kada je srušen mit o Arkanu. Jedinice srpske vojske, na čelu sa zloglasnim Arkanovim tigrovima, Belim orlovima i pripadnicima Srpske dobrovoljačke garde, krenuli su 27. septembra 1992. godine u zauzimanje Čelića u namjeri da spoje Lopare – Brčko. Samo zahvaljujući herojstvu i naporima pripadnika Čelićke slavne brigade, sa pridodatim jedinicama 2. korpusa, Čelić je tada odbranjen, a u danu velike bitke život je položilo sedam Čelićkih boraca. U narodu je ova bitka poznatija kao bitka za Frigos.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.