19. august - 1992.
Pri Štabu Vrhovne komande Armije Republike BiH u Sarajevu je osnovano vazduhoplovno odjeljenje, preteća Ratnog zrakoplovstva Armije Republike BiH.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.