18. august - 1992.
Odlukom Predsjedništva Republike BiH od 18. augusta i naredbom Štaba Vrhovne komanda Armije Republike BiH od 29. septembra 1992. godine, formiran je 1. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu.

Tokom rata Prvi korpus su vodila trojica komandanata, divizijski general Mustafa Hajrulahović- Talijan (1957-1998), brigadni general Vahid Karavelić i brigadni general Nedžad Ajnadžić.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.