15. juli - 1992.
Formirana Prva mostarska brigada, što znatno doprinosi konsolidaciji bosanskohercegovačkih patriotskih snaga u dolini Neretve. Prvi komandant brigade bio je Arif Pašalić. Prelaskom Arifa Pašalića na mjesto komandanta 4. korpusa, komandu nad Prvom mostarskom brigadom preuzima Midhat Hujdur Hujka.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.