27. juni - 1992.
U Višegradu (na Bikavcu), u kući Mehe Aljića, srpske snage spalile su 72 Bošnjaka, najviše žena i djece.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.