21. juni - 1992.




Do kraja juna 1992. srpske snage u Republici BiH formirale su 94 koncentraciona logora i zatvora. Do tada je, prema podacima UNHCR-a, protjerano ili je izbjeglo oko 370.000 Bošnjaka.

Do kraja 1992. godine u Republici BiH je registrovano oko 2.000.000 izbjeglica. Više od 17.000 ljudi, prema podacima Arhiva Državne komisije za razmjenu ratnih zarobljenika, uglavnom muškaraca, i dalje se smatraju nestalim u BiH.







Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.