18. juni - 1992.
Formirana Prva tešanjska brigada. Za njenog prvog komandanta imenuje se Mustafa Cerovac.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.