15. juni - 1992.
U Višegradu, u kući Adema Omeragića srpske snage su spalile 64 civila među kojima najviše žena, djece i staraca iz sela Koritnik i Sase. U plamenoj grobnici gotovo je istrijebljena porodica Kurspahić.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.