5. juni - 1992.
Posredstvom UNPROFOR-a postignut je sporazum o uspostavi humanitarnog zračnog mosta do Sarajeva (Jula 1992. UNHCR počeo dopremanje humanitarne pomoći preko sarajevskog aerodroma Butmir. Do avgusta 1994. isporučeno oko 18.000 tona humanitarne pomoći).Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.