• Jasuši Akaši imenovan za specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN-a za Republiku BiH.

 • Agresorske snage su iz rejona Mrkovića, na pijacu Markale u Sarajevu, ispalila minobacačku granatu ubivši 68 i ranivši preko 200 ljudi. Zvaničnici Francuske, SAD i Velike Britanije sastali se u Njujorku pozvavši generalnog sekretara UN-a da podstakne podršku djelovanja NATO-a.

 • Agresorske snage pokreću do tada najjaču ofanzivu na bihački okrug. Napadnute su linije Petog korpusa Armije Republike BiH. Snažni artiljerijsko-pješadijski napadi primorali su jedinice Armije RBiH da se povuku s dijela teritorije u rejonu Hasin vrh.

 • Paravojne jedinice Fikreta Abdića sa sjevera napadaju položaje Petog korpusa, no ti napadi, kao i napadi združenih jedinica srpskih snaga su odbijeni. Armija Republike BiH vratila je položaje izgubljene u rejonu Hasinog vrha i stabilizirala linije odbrane.

 • Održan Sabor Hrvata čime je prokrčen put ka zaključenju bošnjačko-hrvatskog Vašingtonskog sporazuma.

 • Agresorske snage vrše snažne napade na Olovo. Cilj napada je proboj linija odbrane Armije Republike BiH u Olovskim Lukama i spajanje glasinačke visoravni sa Ozrenom (uspostava tzv. južnog koridora).

 • Uz posredovanje SAD-a potpisana obustava vatre između Armije BiH i HVO-a.

 • Šest borbenih aviona Ratnog vazduhoplovstva srpskih snaga tipa G-4 Super galeb prekršili su rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a kojom je uspostavljena zona zabrane leta nad Republikom BiH i bombardovali ciljeve u Zenici i Novom Travniku. Srpske avione presrela su dva američka lovca F-16 Fighting Falcon iz sastava zračnih snaga NATO-a. U kratkoj zračnoj borbi lovci NATO-a oborili su četiri srpska aviona. Oboreni piloti bili su oficiri Vojske SRJ.

 • UNPROFOR prvi put zatražio zračnu podršku NATO-a i djelovanje protiv srpskih snaga u okolini Bihaća. Podrška nije izvršena zbog nekoliko odlaganja povezanih s procesom odobravanja (zvanično obrazloženje misije UN-a).

 • Potpisan sporazum o slobodi kretanja koji je podrazumjevao otvaranje plavih puteva.

 • Potpisan Vašingtonski sporazum koji predviđa uspostavljanje Federacije Bosne i Hercegovine sa većinskim bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom. Sporazum predviđa kantonalno ustrojstvo Federacije. Po potpisivanju Sporazuma prekinuta su neprijateljstva između HVO-a i Armije Republike BiH na cjelokupnom prostoru BiH.

 • Izvršena deblokada tešanjsko-maglajskog teritorija koji je bio u opsjednutom stanju 268 dana. Blokada izvršena pošto su se jedinice srpskih snaga povukle iz šehersko-žepačkog prostora odakle su, za vrijeme opsjednutog stanja, u sadejstvu sa jedinicama HVO (111. Xp brigada HVO) djelovale po snagama Armije Republike BiH.

 • Proglašen Ustav Federacija BIH.

 • Počela ofanziva agresorskih snaga na Goražde.

 • Formirana Kontakt grupa čija je uloga bila stvaranje mira u Republici BiH. Kontakt grupu sačinjavali su predstavnici Francuske, Njemačke, SAD, Rusije i Velike Britanije.

 • Na osnovu Vašingtonskog sporazuma uspostavljena Federacije BiH.

 • Armija Republike BiH nastavlja ofanzivu na Ozrenu. Oslobođena je kota Vijenac (tt 619) i značajan dio teritorije planine Ozren sa oko desetak sela. Prema podacima Drugog korpusa Armije Republike BiH razbijena je Krnjinska brigada srpskih snaga, koja je imala oko 100 poginulih i 50 nestalih vojnika.

 • Formirana 277. bbr Operativne grupe 7-Jug.

 • Žestoke borbe između Armija Republike BiH i paravojnih formacija Fikreta Abdića u rejonima Todorova i Golubovića, južno od Pećigrada. U borbama gine komandant 511. brigade Armija Republike BiH Mirsad Crnkić.

 • Kontakt grupa objavila mirovni plan za Republiku BiH. Prema planu Kontakt grupe, terotorijalnim aranžmanima 51% Republike BiH bilo bi pod upravom Federacije BiH, a preostalih 49% zemlje bi bio pod upravom vlasti bosanskih Srba. – Srbi odbili plan Kontakt grupe.

 • Jedinice 5. korpusa Armije Republike BiH oslobodile Pećigrad.

 • Jednice 5. korpusa Armije Republike BiH oslobodile Veliku Kladušu.

 • Na Drugom bošnjačkom saboru plebiscitarno prihvaćeno vraćanje starog bosanskomuslimanskog narodnog imena Bošnjak. Tu je odluku Skupština Republike BiH u aprilu 1994. godine ozakonila u vidu amandmana na Ustav Republike BiH. Nakon toga ime Bošnjak (Bošnjaci) potvrđeno je Daytonskim mirovnim sporazumom od 21. novembra 1995. i Ustavom BiH kao njegovim sastavnim dijelom.

 • Jedinice 5. korpusa Armije Republike BiH izvršile snažnu ofanzivu na položaje srpskih snaga južno od Bihaća (operacija Grmeč 84). Probijene su linije odbrane jedinica Drugog krajiškog korpusa srpskih snaga, i za nekoliko dana Armija Republike BiH ovladala je nad nekoliko stotina kvadratnih kilometara teritorije.

 • 5. korpus Armije Republike BiH oslobodio Grabež, strateški izuzetno značajnu tačku istočno od Bihaća. Nastavljeno napredovanje Armije Republike BiH prema Bosanskoj Krupi.

 • 5. korpus Armije Republike BiH probio linije odbrane srpskih snaga južno od Bihaća i oslobodio Kulen Vakuf.

 • UNPROFOR upozorio srpske snage da će zatražiti intervenciju NATO-a ukoliko se ne obustave napadi na Bihać.

 • Agresorske snage počele do tada najžešće napade na Bihać. Posebno su snažni napadi na položaje Armije Republike BiH južno od grada. Cijela kružna linija odbrane Armije Republike BiH u dužini od oko 180 km nalazi se pod udarima združenih srpskih snaga i paravojske Fikreta Abdića.

 • NATO avijacija bombardovala aerodrom Udbine. NATO je želio potpuno neutralizirati aerodrom i njegovu infrastrukturu, ali se UNPROFOR usprotivio takvoj akciji insistiraju i da se treba gađati samo pista, a ne avioni koji sa nje polijeću. Specijalni predstavnik generalnog sekretara UN-a Jasuši Akaši smatrao je da će samo bombardovanje piste predstavljati srazmjeran odgovor na srpske napade avionima na sigurnu zonu Bihaća.

 • Agresorske snage nastavljaju s napadima na Bihać i osvajaju značajnu kotu Debeljača. Veći broj država članica međunarodne mirovne misije u BiH traže da UNPROFOR ovlasti NATO za kaznene i šire zračne udare po cijeloj teritoriji BIH, ali UNPROFOR je izrazio nespremnost za takvu akciju.

 • Konsolidovane i uvezane linije odbrane Armije Republike BiH u bihaćkom okrugu iako su srpske snage vršile neprekidne napade na prednji kraj odbrane armijskih jedinica.

 • Donesena naredba o formiranju Oslobodilačke brigade Operativne grupe 7-Jug. Osnivanju brigade pristupilo se 3.2.1995., kada brigada dobija i naziv 375. Oslobodilačka brigada.

 • Srpske snage s položaja na Poljinama granatirale Sarajevo, Livanjsku ulicu, i ubile 3, pri tome ranivši i 4 civila.

 • Ratko Mladić, komandant GŠ srpskih snaga, je u emisiji srpske TV „Na braniku otadžbine“ izjavio „da je međunarodna zajednica najavila da nema vojničkog rješenja u BiH i da je došao trenutak da se o spornim pitanjima razgovara na drugi način, jezikom politike i diplomatije, a ne rata“.

 • Uz posredovanje Džimija Kartera, bivšeg predsjednika SAD-a, 23. decembra su politički, a 31. decembra 1994. godine vojni predstavnici Republike BiH i srpskog agresora potpisali četveromjesečno primirje.

 • Vojni predstavnici Republike BiH i srpskog agresora potpisali četveromjesečno primirje sa važnošću od 1.1.1995. godine. Odmah po potpisanom primirju, po direktivi GŠ Armije Republike BiH, u komandama i jedinicama Armije Republike BiH pristupilo se planskim aktivnostima radi podizanja borbene spremnosti.


Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.