• U Karađorđevu se sastali Predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman i predsjednik Republike Srbije Slobodan Milošević. Na sastanku, koji je organiziran uz strogu diskreciju, dogovorena je podjela Bosne i Hercegovine čime bi se trebalo trajno riješiti jogoslavensko, odnosno srpsko - hrvatsko pitanje u regionu.

 • Predsjednici šest Jugoslovenskih republika sastaju se u Hrvatskoj kako bi raspravljali o budućnosti države.

 • Predsjednik Srbije Slobodan Milošević daje instrukciju predsjedniku SDS-a (Srpska demokratska stranka) Radovanu Karadžiću da jedinice srpske teritorijalne odbrane i dobrovoljačke jedinice u SR Bosni i Hercegovini stavi na raspolaganje JNA (Jugoslavenskoj narodnoj armiji), kako bi se uspješno realizirao plan RAM. Radovan Karadžić dao je naredbu općinskim odborima SDS-a u SR BiH o mobilizaciji rezervnog sastava policije, teritorijalne odbrane i dobrovoljaca, kao i naredbu o stavljanju tih formacija pod komandu JNA.

 • Nakon upada paravojnih formacija SAO Krajine (Srpska autonomna oblast na području Hrvatske) na teritoriju BiH, Predsjedništvo BiH na sjednici u Sarajevu osudilo taj čin konstatirajući da je narušen teritorijalni integritet i suverenitet Socijalističke Republike BiH.

 • Na sjednici Glavnog odbora Stranke demokratske akcije u Sarajevu, osnovana Patriotska liga Bosne i Hercegovine Bošnjačko vođstvo službeno pristupa pripremama za odbranu zemlje kad se na kongresu Stranke demokratske akcije u Sarajevu - Dom policije osniva Savjet za nacionalnu odbranu. Savjet je organizator Patriotske lige (PL) koja predstavlja začetak Armije Republike Bosne i Hercegovine.

 • U Splitu održan sastanak tri predsjednika: Tuđman – Milošević - Izetbegović, kao još jedan u nizu pokušaja mirnog razrješenja jugoslovenske krize. Na ponuđne prijedloge o kantonizaciji BiH Izetbegović odbio razgovore.

 • U Predsjedništvu SFRJ izvršen puč. Zaključeno je da Predsjedništvo može donositi odluke bez predstavnika Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prelaskom Užičkog i Novosadskog korpusa preko rijeke Drine počela realizacija plana »RAM« i tiha okupacija BiH.

 • Jedinice JNA iz Užičkog i Podgoričkog korpusa, pod izgovorom »ugroženosti« vojnog aerodroma u Mostaru i srpskog življa u istočnoj Hercegovini, upale su na teritoriju BiH sa teritorije Srbije i Crne Gore. Ove jedinice bile su popunjene velikim brojem rezervista i dobrovoljaca iz Srbije i Crne Gore koji su počeli terorizirati nesrpsko stanovništvo (pljačka imovine, progon itd).

 • JNA vrši mobilizaciju rezervnog sastava u Bosanskoj Krajini. Komandant Banjalučkog korpusa JNA Nikola Uzelac izjavio da je cilj njegove korpusne operacije dosezanje granica onih teritorija koje žele ostati u Jugoslaviji. Najveći broj Bošnjaka i Hrvata oglušio se o vojni poziv.

 • Predsjedništvo BiH zatražilo od JNA da odmah naredi povlačenje rezervista koji su iz Srbije i Crne Gore različitim pravcima ušli u BiH.

 • Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija usvojilo Rezoluciju br. 713 kojom je odlučeno da sve zemlje, u cilju uspostavljanja mira i stabilnosti u Jugoslaviji, odmah uspostaviti opći i potpuni embargo na sve isporuke oružja i vojne opreme Jugoslaviji dok Viječe sigurnosti ne odluči drugačije. Glavni efekat embarga bio je zamrzavanje vojnih arsenala što je pogodovalo Srbima koji su dominirali u JNA i jugoslavenskoj vojnoj industriji. Nametnuti embargo onemogučio je državama nastalim disolucijom SFRJ nabavku oružja i opreme, i znatno uticao na njihov otpor srbijansko-crnogorskoj agresiji.

 • Evropska komisija šalje promatrače u Bosnu i Hercegovinu.

 • Skupština Republike BiH izglasala odluku o suverenosti Bosne i Hercegovine.

 • Regularne snage i rezervisti JNA napale selo Ravno u Hercegovini, pretežno nastanjeno hrvatskim stanovništvom. Ubijeno je više mještana a selo je potpuno porušeno pod izgovorom da su iz sela na jedinice JNA pucale jedinice Republike Hrvatske. U stvari je nekoliko vojnika JNA poginulo u zasjedi kod sela Čepikuće na teritoriji Hrvatske. Smatra se da je napad na Ravno prvi čin otvorene srbijansko-crnogorske agresije na BiH.

 • Na prijedlog Stranke demokratske akcije, uz podršku Hrvatske demokratske zajednice Skupština BiH bez prisustva 72 poslanika SDS i jednog iz SPO, 86 poslanika SDA i 42 HDZ su prihvatili su Memorandum o suverenitetu Republike BiH i Platformu Predsjedništva BiH o položaju BiH. Tom prilikom vođa bosanskih Srba, predsjednik Srpske demokratske stranke Radovan Karadžić otvoreno je zaprijetio muslimanskom narodu »nestankom« u govoru na sjednici Skupštine SR BiH.

 • U Haagu, Europska komisija nudi detaljan plan političkog rješenja. Dobrovoljnom sudjelovanju, zaštiti manjina, zajedničke institucije (sud za ljudska prava, neobvezujuće vijeće za političku i sigurnosnu suradnju). Samo Srbija ne prihvaća plan do roka od 5. novembra, unatoč izmjenama ponuđenih u kasnijim pregovorima.

 • Klubovi poslanika SDS-a i SPO-a (Srpskog pokreta obnove) u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine donose odluku o sazivanju tzv. Skupštine srpskog naroda u BiH.

 • SDS vrši završne pripreme za vođenje oružanih borbi. Naredbom od 26 oktobra ova stranka nalaže formiranje komandnih mjesta, uspostavu pune mobilnosti Teritorijalne odbrane na prostorima BiH gdje dominiraju Srbi, formiranje jedinica za front i određivanje njihovih zamjena i potčinjavanje paravojnih formacija komandi srpske teritorijalne odbrane. Tako su formirane paravojne snage srpskog naroda u BiH za čijeg komandanta je postavljen general Ratko Mladić, oficir JNA na službi u Hrvatskoj. Mladić će i formalno funkciju komandanta snaga bosanskih Srba preuzeti u aprilu 1992. godine.

 • Evropska komisija nameće sankcije protiv svih jugoslavenskih republika, ali kaže da će ih ukinuti za republike koje surađuju s mirovnim procesom.

 • U Bosni i Herceovini održan plebiscit na kojem su se bosanskohercegovački Srbi izjasnili za „zajedničku jugoslavensku državu“. Prema zvaničnim podacima na plebiscit je izašlo 107% stanovništva što očigledno ukazuje na falsifikat.

 • U Grudama je proglašena Hrvatska zajednica Herceg Bosna (HZ HB), kao politička, kulturna, gospodarska i područna cjelina osnovana za zaštitu interesa Hrvata u BiH.

 • Izborom Alije Izetbegovića za predsjednika Glavnog odobra SDA u naredne "četiri godine, nakon trodnevnog rada, završen Prvi kongres SDA.

 • Evropska komisija ukida ekonomske sankcije protiv svih jugoslavenskih republika osim Srbiji i Crnoj Gori.

 • Bosna i Hercegovina zajedno sa Makedonijom, Slovenijom, Hrvatskom podnosi zahtjev Evropskoj komisiji za priznavanje suvereniteta.

 • JNA zvanično napušta teritoriju Republike Hrvatske. Paralelno s koncentracijom snaga u SR BiH, JNA naoružava paravojne formacije SDS-a, jezgro buduće agresorske vojske.


Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.